صفحه ٣٧

جلسه دوم

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌‌الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و على آله الطيّبين الطاهرين المعصومين
 
 ضرورت وجود مباحث انسان شناسى در رشته مديريت
همان‌گونه كه در مبحث قبل اشاره شد، از آنجا كه محور همه علوم انسانى «انسان» است، شايسته است كه در تمامى رشته‌ها يك ماده درسى براى شناخت انسان به صورت اختصاصى ايجاد شود. گذشته از علوم ديگر، تبيين مباحث انسان شناسى در رشته مديريت از جهات متفاوتى ضرورت دارد.
   اول اينكه، مباحثى وجود دارد كه در مورد ايجاد انگيزه كار يا پذيرفتن مسئوليت سخن مى‌گويد و ايجاد انگيزه فقط در صورتى امكان‌پذير است كه ابعاد وجودى انسان، كيفيت انگيزش او و ارزشهاى حاكم بر وجود او را بشناسيم و بدانيم كه چگونه مى‌توان براى رسيدن به اين هدف، انگيزه‌هاى فطرى و روحى انسان را مورد استفاده قرار داد.
   دوم اينكه، يكى از بخشهاى مهم مديريت كه در بحثهاى نظرى مطرح مى‌شود و در عمل هم نيروى زيادى را مصرف مى‌كند، چگونگى كنترل نيروى انسانى كار است اگر بتوان در افراد عاملى درونى ايجاد كرد كه مسئوليت خود را به بهترين صورت و بدون نياز به كنترل بيرونى انجام دهند، هم از هزينه‌ها كاسته مى‌شود و هم نيروها براى بخشهاى توليدى و خدمات آزاد مى‌شوند و بدين ترتيب همه