صفحه ٦٣

جلسه سوم

بسم الله الرحمن الرحيم

‌‌‌الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين و على آله الطيّبين الطاهرين المعصومين
 
 اسرار پيچيده روان و سؤالات بى‌جواب
در جلسه گذشته درباره روح انسان از ديدگاه اسلام و قرآن بحث شد و گفته شد كه «روح» جزء اساسى وجود انسان است و دلايل متفاوتى براى اثبات آن بيان گرديد. درباره اين مسئله، مباحث زيادى مطرح مى‌شود كه با رشته‌هاى مختلف علوم انسانى ارتباط دارد، ولى از آنجا كه ما اين مباحث را به عنوان زير بناى مسائل ارزشى بخصوص در زمينه مديريت مطرح مى‌كنيم در ميان دهها مسئله‌اى كه وجود دارد فقط مسائلى را گزينش مى‌كنيم كه ارتباط بيشترى با موضوع داشته باشد.
   همان‌گونه كه بيان شد وجود روح با شيوه‌هاى متعدد از قبيل شيوه‌هاى عقلى، قياسى و تجربه درونى يا اثبات آثار، قابل درك است؛ يعنى اينكه در مورد وجود روح و تجرد آن به نتايجى يقينى دست يافته‌ايم، اما در اين ميان هنوز مسائل مرموزى وجود دارد كه قابل گفتگو و بحث است و ما به بعضى از آنها اشاره‌اى خواهيم داشت. بدون شك روح با بدن ارتباطى بسيار قوى دارد، اما يكى از موضوعاتى كه در اثبات آن به نتيجه قطعى نرسيده‌ايم، كيفيت اين ارتباط است. روشن است كه براى تعلّق گرفتن روح به بدن شرايطى لازم است؛ مثلا نطفه بايد به