صفحه ٣٥

 تهیّه شده است، با علم و آگاهى استفاده مى کند.
2. رباخوار
3. ربا دهنده
4. کسى که ربا را محاسبه مى کند
5. شهود قرارداد ربا
در هر مورد، که یک چیز حرام، به این گستردگى مورد لعن خداوند قرار مى گیرد(25) دلیل بر عظمت حرمت آن کار، و قبح و زشتى فوق العاده آن است.
کوتاه سخن اینکه این گروه از روایات نیز دلیل بر حرمت ربا و رباخوارى است.
گروه سوم: روایاتى که مى گوید: ربا بدترین و خبیث ترین نوع معاملات است.
1. امام باقر(علیه السلام) مى فرمایند: «اَخْبَثُ الْمَکاسِبِ کَسْبُ الرِّبا; کثیف ترین معاملات، معاملات ربوى است».(26) حتّى از شراب فروشى و قمار و فحشا کثیف تر است.
2. در حدیث دیگرى مى خوانیم: «وَ مِنْ اَلْفاظِ رَسُولِ الله(صلى الله علیه وآله)اَلْمُوجَزَةِ الَّتى لَمْ یُسْبَقُ اِلَیْها: شَرُّ الْمکاسِبِ کَسْبُ الرِّبا; از سخنان کوتاه