صفحه ٨٧

7- هرگونه شرطى در وام ممنوع است
دلیل سوم بر حرمت هرگونه رباخوارى، روایاتى است که دلالت بر ممنوع بودن ذکر بعضى از شرایط در وام دارد و این روایات، تمام انواع پنجگانه رباى قرضى که در عبارت تحریرالوسیله امام(قدس سره) آمده بود را ممنوع مى شمرد.
این روایات عبارت است از:
1. محمّد بن قیس از امام باقر(علیه السلام) چنین نقل مى کند: «مَنْ اَقْرَضَ رَجُلاً وَرِقاً فلا یَشْتَرِطْ إلاّ مِثْلَها، فَإنْ جُوزِیَ اَجْوَدَ مِنْها، فَلْیَقْبَلْ، وَلا یَأخُذْ اَحَدٌ مِنْکُمْ رُکُوبَ دابَّة اَوْ عارِیَةَ مَتاع یُشْتَرَطُ مِنْ اَجْلِ قَرْضِ وَرَقَهِ; هر کس مالى را به دیگرى وام دهد، چیزى جز اداى همان مال را شرط نکند، ولى اگر بدون شرط بهتر از آن را به او بدهد، بپذیرد و مانعى ندارد، وهیچ یک از شما نباید سوار شدن بر مرکب، یا عاریه دادن چیزى را به عنوان شرط،به خاطر وامى که داده است مطالبه کنید!».(82)