صفحه ٤٠

بنابراین عقلا نیز حرام است; چه کسى مى تواند انکار کند که افراد و اقوام زیادى که آلوده چنگال رباخواران شده اند همه چیز خود را از دست داده اند! حتّى بسیارى از کشورهاى جهان سوم در عصر و زمان ما که گرفتار رباخواران بین المللى هستند، نه تنها اقتصاد، که در زمینه هاى دیگر نیز با مشکل جدّى روبه رو هستند!
نتیجه کل این مباحث این شد که ربا به چهار دلیل حرام است: 1. قرآن 2. روایات معصومین(علیهم السلام) 3. اجماع علماى اسلام 4. دلیل عقل.

* * *