صفحه ٥٧

دقّت در اقلام این جهیزیّه عجیب و تاریخى، و دعایى که پیامبر(صلى الله علیه وآله)به دنبال آن فرمود، چیزهاى بسیارى به انسان مى آموزد. عظمت و شکوهى که در این جهیزیّه ساده نهفته است، و پیام و الهامى که به فرزندان اسلام در تمام قرن ها مى دهد، غیرقابل توصیف است.
پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)با این کار مى خواهد درس بزرگى براى تمام اعصار و براى تمام نسلها به یادگار بگذارد، و نشان دهد که اسلام بر محور تجمّل پرستى و رقابتهاى کمرشکن مادّى که مایه سختى کار ازدواج، و به تأخیر افتادن برنامه جوانان، و آلودگى اجتماع مسلمین مى گردد، نیست. اساس و پایه کار، همه جا بر سهولت و سادگى، و وارستگى و آزادگى و صفا و صمیمیّت استوار است.
آنچه پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) به عنوان نمونه و سرمشق نشان داد نه تنها در مقیاس امروز ساده و بى تکلّف بود، بلکه در اجتماع آن زمان نیز بسیار ساده تلقّى مى شد، تا آنجا که دنیاپرستان آن عصر که هنوز رسوبات «ارزشهاى جاهلى» در اعماق روح و جان تاریکشان بود، زهراى عزیز را بر این زندگى ساده شوهرش سرزنش کردند، و جوابى با آن عظمت را از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)شنیدند که قبلا ذکر کردیم.
اینها همه هشدارى است به آنها که نه تنها روى قلم به قلم