صفحه ١٠

(وَمِنْ آیاتِهِ اَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْواجاً لِتَسْکُنُوا اِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً اِنَّ فِى ذلِکَ لاَیات لِقَوْم یَتَفَکَّرُوْنَ);(1)
یکى از آیات و نشانه هاى عظمت خدا این است که همسرانى از جنس شما براى شما آفرید تا آرامش خویش را در کنار آنها پیدا کنید، و در میان شما محبّت و دوستى و رحمت قرار داد، در این نشانه هاى بسیارى است براى کسانى که اندیشه مى کنند!
ولى متأسّفانه بسیارى از عقلا و اندیشمندان نیز به این مرحله که مى رسند از اندیشه در عوامل اصلى مودّت و رحمت باز مى مانند، و تمام اندیشه ها متوجّه آداب و رسوم غلط و ارزشهاى موهوم و پندارهاى خرافى مى شود!

    ارزشهاى اسلامى در امر ازدواج
از دلایل عظمت تعلیمات اسلام این است که، این مسأله مهمّ زندگى را با دقّت و موشکافى عجیبى مورد بررسى قرار داده، و براى تشکیل خانواده سالم و خالى از هرگونه کژى و ناراستى، از هیچ برنامه مؤثّرى فروگذار ننموده است و از نخستین گام براى تشکیل خانواده، هدفهاى اصلى این کار