صفحه ٣٥

درآوردم... سپس منادى ندا در داد که اى فرشتگان و ساکنان بهشت! به على و فاطمه تبریک بگویید که من خود به آنها تبریک گفتم، آگاه باشید من محبوبترین زنان را به محبوبترین مردان بعد از پیامبران و مرسلین تزویج نمودم....(1)
و در حدیث دیگرى مى خوانیم که امام علىّ بن موسى الرّضا(علیه السلام)از پیامبر(صلى الله علیه وآله)چنین نقل فرمود:
ما زَوَّجْتُ فاطِمَةَ اِلاّ بَعْدَ ما أَمَرَنِى اللّهُ عزَّوجَلَّ بِتَزْوِیْجِها;(2)
من فاطمه را به همسرى على(علیه السلام)درنیاوردم مگر بعد از آن زمان که خداوند به من دستور داد!

هاله حیا !
همان طور که گفتیم امروز کار به جایى رسیده که در کشورهاى «غربى» و «غرب زده» پسران و دختران براى یافتن همسر آینده خود در جراید به صورت «زننده» و «زشتى» آگهى مى کنند، مشخّصات اعضاى بدن خود و جزئیّات آن را شرح مى دهند، و چیزى که در میان آنها مفهوم ندارد، پوشش