صفحه ٨٣

هرگز انتظار نداریم مردم عیناً چنین کنند، ولى این انتظار هست که از آن هزینه هاى کمرشکن و اسراف کاریهاى جنون آمیز و آلوده شدن به انواع گناهان و بى عفّتى ها بپرهیزند.

    سرود شادى !
در آن شب تاریخى زنان پیامبر(صلى الله علیه وآله)و بسیارى از زنان مهاجر و انصار نیز شرکت داشتند، و در مجلس خودشان سرود شادى مى خواندند که تاریخ سرود چهار نفر را ضبط کرده است:
«امّ سلمه» ، «معاذه» (مادر سعدبن معاذ) و «عایشه» (دختر ابوبکر) و «حفصه» (دختر عمر) و ما در اینجا تنها به نقل سرود «حفصه» قناعت مى کنیم که از زبان او سخن شنیدن در اینجا بهتر است:
فاطِمَةُ خَیْرُ نِساءِ الْبَشَرِ *** وَ مَنْ لَها وُجَهٌ کَوَجْهِ الْقَمَرِ
فَضَّلَکِ اللّهُ عَلَى کُلِّ الْوَرى *** بِفَضْلِ مَنْ خَصَّ بِآىِ الزُّمَرِ
زَوَجَّکِ اللّهُ فَتًى فاضِلا *** اَعْنى عَلِیّاً خَیْرَ مَنْ فى الْحَضَرَ
فَسِرْنَ جاراتى بِها اِنَّها *** کَرِیْمَةٌ بِنْتُ عَظِیْمِ الْخَطَرِ(1)
فاطمه بهترین زنان بشر است و صورتى همچون ماه دارد.