صفحه ٤٦

فاطمه(علیها السلام)، زرهى از آهن بود...  .(1)
ولى در حدیثى آمده است که پیامبر(صلى الله علیه وآله)، دخترش فاطمه(علیها السلام) را به هنگام تزویج با على(علیه السلام)به چهارصد و هشتاد درهم مهر نمود.
و در حدیثى پانصد درهم آمده است.(2)
در حدیث دیگرى آمده، هنگامى که سخن از کمى این مهریّه به میان آمد رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)به بانوى اسلام فرمود:
من تو را به على تزویج نکردم، بلکه خدا تو را به على تزویج فرموده، و مهر تو را یک پنجم تمام دنیا تا زمانى که آسمان و زمین برپاست، قرار داده است! (وَ جَعَلَ مَهْرَکِ خُمْسَ الدُّنْیا مادامَتِ السَّمواتُ والاَْرْضُ).(3)
این مهریّه عظیم معنوى و الهى پاداش آن گذشتى است که زهرا(علیها السلام)از خود نشان داد; حتّى در حدیثى که در «مصباح الانوار» آمده است مى خوانیم که پیامبر(صلى الله علیه وآله)به على(علیه السلام)فرمود:
اِنَّ اللّهَ عَزَّوَجَلَّ زَوَّجَکَ فاطِمَةَ وَ جَعَلَ صَداقَهَا الاَْرْضَ فَمَنْ مَشى عَلَیْها مُبْغِضاً لَکَ مَشى عَلَیْها