صفحه ٢٣

به هرحال، هدف این است که به خواست خدا، ازدواج حضرت على(علیه السلام) و حضرت زهرا(علیها السلام) را به عنوان خانواده نمونه در اسلام، بهترین سرمشق در پایه گذارى زندگى خانوادگى قرار دهیم، و خدا را به حقّ آنان بخوانیم که به ما توفیق پیروى از سنّتهاى حسنه اى که آنها براى ما به یادگار گذارده اند، عنایت فرماید «آمین یا ربّ العالمین».