صفحه ١٥

آیات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاك كند و كتاب و حكمت بیاموزد. پیغمبر(ص) فرمود: «بِالتَّعْلِیمِ أُرْسِلْتُ»(9) من مبعوث شدم برای این كه به مردم آموزش دهم.

دوم) اهداف؛ 
1- شکوفا شدن استعدادها
2- کنترل غرائز
3- هماهنگی با جامعه
4- رسیدن و اشباع خواسته‌های فطری
5- اصلاح روابط
رابطه انسان: با خداوند، با خود، با مردم، با تاریخ و با طبیعت.
مثلاً: - رابطه انسان با خود، مثل؛ حفظ چشم و تن و بدن.
      - رابطه انسان با خدا؛ مثل نماز.
      - رابطه با خلق؛ مثل پدرو مادر، همسایه، شاگرد، معلم، شریک.
      - رابطه با تاریخ؛ تاریخ پیشینیان و پیشکسوتان.
و خلاصه اینکه؛ تربیت دینی همه اهداف فوق را در بردارد تا انسان از هوسها به حق، و از شرک به توحید، و از تفرقه به وحدت و از کدورت به صفا واز تنگ نظری به سعه صدر و از کینه به گذشت و از غفلت به توجه برسد، که قرآن می‌فرماید: