صفحه ٥١

روش تربیت فرزند
28- همت بر تربیت فرزندان
و همان گونه كه یك پدر مهربان بهترین نیكى‌ها را براى فرزندش مى خواهد من نیز صلاح دیدم كه تو را به این وسیله تربیت كنم و همت خود را بر آن گماشتم، چرا كه عمر تو رو به پیش است و روزگارت رو به جلو و داراى نیّتى سالم و روحى باصفا هستى.
29- تعلیم حلال و حرام
و چنین دیدم كه در آغاز، كتاب خدا را همراه تفسیر و اصول و احكامش و حلال و حرام آن، به تو تعلیم دهم و تو را به سراغ چیزى غیر از آن (كه ممكن است منشأ گمراهى شود) نفرستم.
30- دوری از هوس و عقاید باطل
سپس از این ترسیدم كه آنچه بر مردم بر اثر پیروى هوا و هوس و عقاید باطل مشتبه شده و در آن اختلاف كرده اند، بر تو نیز مشتبه گردد لذا روشن ساختن این قسمت را بر خود لازم دانستم هرچند مایل نبودم آن (شبهات) را آشكارا بیان كنم ولى ذكر آنها نزد من محبوب تر از آن بود كه تو را تسلیم امرى سازم كه از هلاكت آن ایمن نباشم.
31- هدایت الهی
امیدوارم خداوند تو را در طریق رشد و صلاح، توفیق دهد و به راهى كه در خورِ توست هدایتت كند به همین دلیل این وصیتم را براى تو بیان كردم.