نماز و نمازگزاران

دو سخن پیرامون نماز از آیت الله جوادی آملی و علامه محمد تقی جعفری

کلیدواژه :

مشخصات کتاب

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از کتاب را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
ناشر ستاد اقامه نماز
تاریخ انتشار ١٣٧٧
شماره چاپ ٤
تعداد صفحه ٤٨
تیراژ ١٠٠٠٠
شابک 4-40-6268-964
زبان فارسی
مترجم
    -