گردآورندگان : محمدباقر حیدری

آفتاب ولایت

سخن از يگانه رشته اتّصال ما زمينيان با آسمان و آسمانيان است. سخن از درخشان ترين ستاره جمع امامان، زيباترينِ عالميان در اين عصر و زمان، و طاووسِ محفلِ بهشتيان است. سخن از واپسين ابرمرد آسمانى و فرجامين ذخيره الاهى، آن امام يگانه، ميراث دارِ خونى جاودانه و صاحبِ انتقامى قاطعانه است.

کلیدواژه :

مشخصات کتاب

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از کتاب را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)
تاریخ انتشار ١٣٨٣
شماره چاپ ٣
تعداد صفحه ٢٤٠
تیراژ ٣٠٠٠
شابک 2ـ79ـ5883ـ964
زبان فارسی
مترجم
    -