بیشتر...
آیت الله مکارم شیرازی

زندگی پرماجرای نوح علیه السلام(آموزه ها و عبرت ها)

شرح حال اولین پیامبر اولواالعزم، حضرت نوح علیه السلام در بیانات مرجع عالی قدر حضرت آیةالله مکارم شیرازی در ماه مبارک رم ...