طرحی نو در مسائل اخلاقی جلد 2

طرحی نو در سلسله مباحث اخلاقی در بیان آیت الله مکارم شیرازی. کتاب حاضر حاصل جلسات هجده گانه آیت الله مکارم شیرازی با علما و روحانیون حوزه علمیه قم پیرامون مسائل اخلاقی است.

کلیدواژه :

مشخصات کتاب

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از کتاب را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
ناشر انتشارات امام علی بن ابی طالب(ع)
تاریخ انتشار ١٣٩٩
شماره چاپ ١
تعداد صفحه ٢٦٢
تیراژ ٢٠٠٠
شابک 4-29-6335-622-978
زبان فارسی
مترجم
    -