پاسخ استاد به جوانان پرسشگر

متن این كتاب در واقع يك جلسه غيرحضورى پرسش و پاسخ با استاد علامه مصباح یزدی است.

کلیدواژه :

مشخصات کتاب

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از کتاب را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)
تاریخ انتشار ١٣٩٤
شماره چاپ ٩
تعداد صفحه ٣٥٢
تیراژ ٢٠٠٠
شابک 6ـ15ـ5883ـ964
زبان فارسی
مترجم
    -