پرسش ها و پاسخ ها (جلد1 - 5)

در این مجموعه 5 جلدی استاد آیت الله مصباح یزدی در نشست های مختلف که با حوزویان و دانشگاهیان داشتند به پرسش های مطرح شده پیرامون موضوعاتی مانند ولایت فقیه، حکومت دینی، آزادی و پلورالیسم و حقوق زنان و ... پاسخ دادند.

کلیدواژه :

مشخصات کتاب

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از کتاب را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)
تاریخ انتشار ١٣٩١
شماره چاپ ٨
تعداد صفحه ٣٣٦
تیراژ ١٠٠٠٠
شابک 5-334-411-964-978
زبان فارسی
مترجم
    -