گردآورندگان : عباس گرایی

رساترین دادخواهی و روشنگری جلد 2

خطبه شریف فدکیه از جمله سندهای تاریخی پیش روی مسلمانان است که به وسیله آن برخی زوایای پنهان حوادث پس از رحلت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله برای جویندگان حقیقت روشن می شود. کتاب حاضر، شرح و تفسیری از این خطبه شریف است که توسط علامه مصباح یزدی طی سلسله سخنرانیهای در سالهای 89 و 90 انجام شده است. تدوین و نگارش این اثر بر عهده حجت الاسلام عباس گرایی بوده است.

کلیدواژه :

مشخصات کتاب

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از کتاب را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)
تاریخ انتشار ١٣٩٢
شماره چاپ ١
تعداد صفحه ٣٢٨
تیراژ ٢٠٠٠
شابک 978-964-411-831-9
زبان فارسی
مترجم
    -