آذرخشى ديگر از آسمان كربلا

عاشورا نه يك حادثه كه يك فرهنگ است؛ فرهنگى برخاسته از متن اسلام ناب كه نقش حياتى را در استحكام ريشه ها، رويش شاخه ها و رشد بار و برهاى آن ايفا كرده است.

کلیدواژه :

مشخصات کتاب

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از کتاب را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره)
تاریخ انتشار ١٣٨٢
شماره چاپ ١٠
تعداد صفحه ٢٣٩
تیراژ ٥٠٠٠
شابک 3 ـ 69 ـ 6740 ـ 964
زبان فارسی
مترجم
    -