گردآورندگان : محمد موحدی نژاد

راه تربیت

سفارشاتی از مهربان ترین پدر- شرحی بر نامه 31 نهج البلاغه

کلیدواژه :

مشخصات کتاب

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از کتاب را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
ناشر موسسه ترویج فرهنگ قرآنی
تاریخ انتشار ١٣٩٠
شماره چاپ ١
تعداد صفحه ١٠٨
تیراژ ٢٠٠٠٠
شابک 1111
زبان فارسی
مترجم
    -