اصول کافی جلد دوم

کتاب الکافی که از معتبرترین منابع حدیثی شیعه می باشد در آغاز قرن چهارم هجری قمری توسط مرحوم شیخ کلینی که خود از روایان و فقهای برجسته آن عصر بوده از میان کتابها و رساله های آن زمان گردآوری شده است. تاکنون شرح ها و ترجمه و تعلیق های بسیاری و به زبانهای مختلف بر آن کتاب نوشته شده است.

کلیدواژه :

مشخصات کتاب

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از کتاب را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
ناشر انتشارات کتابفروشی علمیه اسلامیه
تاریخ انتشار ١٣٤٤
شماره چاپ ١
تعداد صفحه ٥٠٥
تیراژ ١
شابک 1
زبان عربی
مترجم
  • حاج سید جواد مصطفوی