گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی از سال 1386 با چاپ کتاب سلام بر ابراهیم کار فرهنگی خود را شروع نموده است . این گروه به هیچ ارگانی وابسته نیست و تلاش دارد در راستای گسترش فرهنگ ایثار و معنویت قدم بردارد. تلفن تماس:989122799720+ پست الکترونیک : info@ebrahimhadi.ir شبکه های اجتماعی alamdarkomeil@


مشخصات گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی

در بخش زیر می توانید مشخصات کاملی از فرد را مشاهده کنید.

مشخصات مقادیر
تاریخ تولد ١٣٨٦