بیشتر...
نام کتاب :

عاشورا: ریشه ها، انگیزه ها، رویدادها، پیامدها

کتاب مهمّى است در ارتباط با قیام امام حسین(ع) که از ریشه ها و انگیزه ها شروع شده و سپس به بیان اصل وقایع از منابع معروف و معتبر پرداخته و سرانجام، آثا ...

بیشتر...
نام کتاب :

آذرخش کربلا

واقعه جانسوز عاشورا، از جمله واقعيت‏هايى است كه ذهن هر پرسشگر و نگاه هر كاوشگر را به خود معطوف مى‏دارد. ابعاد و گستره اين حادثه نيم‏روزه، آنچنان ژرف و ...

بیشتر...
نام کتاب :

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺣﺎدﺛﻪ ﻫﺎ و هنر اصحاب کربلا در فهم آن

اقدام «به موقع» سرنوشت یک انقلاب و یک نهضت را در طول تاریخ تغییر می دهد.

بیشتر...
نام کتاب :

راز شادي امام حسین علیه السلام در قتلگاه

کربلا تابلوي کاملي از زندگي ديني است تا انسان در هيچ شرايط و موانعي از سير به سوي خدا باز نماند

بیشتر...
نام کتاب :

زیارت عاشورا اتحاد روحانی با امام حسین علیه السلام

با تأمل در زيارت عاشورا معلوم مي‌شود که آن زيارت شناسنامه‌ي فرهنگي و سلوکي شيعه است و لعن‌هاي مطرح‌شده در آن جهت تولي و تبرّاي مسلمانان را روشن مي‌کند ...

بیشتر...
نام کتاب :

اربعين حسيني؛ امکان حضور در تاريخي ديگر

از متن کتاب: با نظر به اين‌که رخداد اربعين در اين تاريخ داراي اضلاع گوناگوني است که نظر به همه‌ي اضلاعِ اين پديدار، موجب مي‌شود که واقعيت آن رخ بنماي ...