بیشتر...
نام کتاب :

علل تزلزل تمدن غرب

بشر به وسيله ‏ى انبياء (عليهم السلام) آگاه شده بود كه: «براى انسان‏ بودن بايد متوجه مافوق انسان بود»؛ در حالى ‏كه بشر متجدد با طرح اومانيسم يا انسان م ...