بیشتر...
نام کتاب :

بر درگاه دوست

شرح فرازهایی از دعاهای افتتاح، ابوحمزه و مكارم الاخلاق این كتاب برگرفته از سخنرانى‌هاى آیت الله مصباح یزدی درباره گزیده‌هایى از دعاهاى افتتاح، ابوح ...