بیشتر...
نام کتاب :

ربا و بانکداری اسلامی

نوشتار حاضر محصول سلسله مباحث مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازى(مدّظلّه) درباره احکام رباى قرضى و مسائل بانکدارى است که در تابستان سال 13 ...