بیشتر...
نام کتاب :

سلام بر ابراهیم جلد 1(زندگینامه و خاطرات شهید ابراهیم هادی)

«سلام بر ابراهیم» کاری است از گروه فرهنگی شهید ابراهیم هادی که در قالب زندگینامه ای مختصر و 69 خاطره درباره شهید بزرگوار و مفقود الاثر «ابراهیم هادی» ...