صفحه ٢

 

 

پیش‌نیازهای مدیریت اسلامی
مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)
نوبت و تاریخ چاپ: پنجم، تابستان 1394
چاپ: عترت
شمارگان : 2000‌‌‌                         قیمت:

مركز پخش : قم، خیابان شهدا، کوی ممتاز، پلاک 38.
تلفن و نمابر: 37742326-025
2-203-411-964 :شابک

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است