صفحه ٤٦

دشمن نشدند و در حين مبارزه با دشمن هيچ احساس ترسى در آن ها مشاهده نشد. «1»
امير المؤمنين (ع) در نامه ى 31 نهج البلاغه به فرزندشان مى فرمايند: «وَاعْلَمْ انَّ مَالِكَ الْمَوْتِ هُوَ مَالِكُ الَحَيَاةِ وَ انَّ الْخَالِقَ هُوَ الْمُميت وَ انَّ الْمُفْنِي هُوَ الْمُعِيد»؛
فرزندم! بدان، آن كه صاحب موت است، همان صاحب حيات است و هم او كه خلق كرده است مى ميراند و همان كه فانى مى كند برمى گرداند.
حضرت متذكر مى شوند كه مرگ در كنار حيات يك سنّت جارى در نظام هستى است و نه يك امر اتفاقى كه بتوان از دست آن رها شد و يا آن را ناديده گرفت. با توجه به چنين امرى است كه تأكيد مى شود عزيزان متوجه باشند كسانى‏