صفحه ٤٢

شود و جاى آن را برنامه هايى پر كند كه عقلِ محدود انسان ها ارائه مى دهد.
حضرت امام على (ع) به فرزندشان امام حسن (ع) مى فرمايند: «عَوِّدْ نَفْسَكَ التَّصَبُّرَ عَلَى الْمَكْرُوهِ وَ نِعْمَ الْخُلُقُ التَّصَبُّرُ فِي الْحَقِّ.» «1» عادت بده نفس خود را به سختى ها و چه اخلاق خوبى است، پايدارى و سختى در مسير حق. فرار از سختى ها يعنى دل بستن به ميل ها و هوس ها يكى از خصوصيات روحيه ى غير ايمانى است و مؤمن به واقع از سختى ها فرار نمى كند، بلكه از هلاكت فرار مى كند كه موجب بى ثمرى و پوچى است. حضرت زهراعليها السلام علت پشت كردن به على (ع) را رفاه زدگى مى دانند و آن هايى را كه جريان سقيفه را در مقابل غدير عَلَم كردند اين طور معرفى مى كنند كه: «وَ أَنْتُمْ فِي رَفَاهِيَةٍ مِنَ الْعَيْشِ وَادِعُونَ فَاكِهُونَ آمِنُون» «2» و شما هميشه در زندگى همراه با رفاه متنعّم و خوش بوديد.
با رفاه نمى توان به نتيجه رسيد چراكه انسان را مشغول دنيا مى كند و ياد مرگ فراموش مى شود و هنر مردن كه فرهنگ اصيل انسان هاى بزرگ و تمدن هاى الهى است از ميان مى رود