صفحه ٣٢

و تمناى مرگ را در آن جاى دهيد و هدف اصلى خود را در ابديتِ خود دنبال كنيد.
حتماً توجه داريد كه اوّلًا؛ مرگ دوستى و تمنّاى مرگ داشتن به معناى خودكشى و يا بى مهرى به زندگى نيست ثانياً؛ مرگ دوستى و از مرگ نهراسيدن ربطى به پير بودن يا جوان بودن ندارد، بلكه مربوط به يك «مقام معنوى» در انسان است كه انسان در عالَمى به سر مى برد كه نسبت به مرگ احساس آرامش و امنيت دارد.

مرگ؛ ادامه ى زيباترى از زندگى‏
در قرآن كريم بيش از همه قصه ى يهود و توجه دادن به انحرافاتشان ذكر شده است، به اين معنى كه براى مسلمانان خطر فرو افتادن در آن انحرافات بسيار زياد است، شايد بتوان گفت بيش از هفتاد درصد سوره ى بقره يهودشناسى است. پيامبر (ص) نيز مى فرمايند: «سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كُلُّ مَا كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ دَخَلَ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوه»؛ «1» به زودى در امت من واقع مى شود آنچه در بنى اسرائيل واقع شد حتى اگر يكى از آن ها به‏