صفحه ١٠

طرح مطالب در قالب‌هاى دشوار و پيچيده دورى كنيم. همچنين در پى آن نبوده‌ايم به همه ابعاد و جوانب اين نظريه بپردازيم بلكه مباحثى را كه به نظر ما مهم‌تر و بحث انگيزتر بوده‌اند طرح كرده‌ايم و به هر حال رعايت اختصار و حوصله و فرصت خوانندگان مدّنظر بوده است؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
‌‌ در خاتمه لازم به ذكر است كه اين مجموعه، بر گرفته از سخنرانى‌ها، مقالات، كتاب‌ها و جلسات پرسش و پاسخ استاد فرزانه حضرت آية اللّه مصباح يزدى (دام ظله) است كه نگارنده آنها را تنظيم و تحقيق نموده و به رشته تحرير در آورده است. از آن جا كه نظريه ولايت فقيه، تنها يك بخش از هندسه نظريه سياسى اسلام مى‌باشد لذا علاقمندان به تبيين هر چه بيشتر و واضح‌تر نظريه سياسى اسلام مى‌توانند به دو كتاب ديگر استاد، يعنى حقوق و سياست در قرآن و نظريه سياسى اسلام (ج 1و 2) مراجعه نمايند.

‌اسفند ماه 1378
محمد مهدى نادرى ‌