صفحه ٩

محوريت «ولايت فقيه» يك نظام دينى محض، و مستقل و منخاز از تمامى نظام‌هاى رايج موجود در دنياست كه على رغم ادعاهاى مخالفان قادر است بخوبى جامعه را اداره كند.
‌‌ امروز پس از گذشت دو دهه از پيروزى انقلاب اسلامى و حاكميت اسلام و نظام ولايت فقيه در كشور عزيزمان ايران، دشمنان قسم خورده ملت و كشور ما كه به‌درستى دريافته‌اند رمز استوارى، استقلال، عظمت و سربلندى اين كشور پاى‌بندى به دين و ولايت فقيه است، با شيوه‌ها و ترفندهاى گوناگون فرهنگى سعى در تضعيف اعتقاد و تشكيك در باورها، اصول و ارزش‌هاى دينى و اسلامى مردم و جامعه ما دارند و به عنوان يكى از اهداف راهبردى خود، تضعيف «ولايت فقيه» را نشانه رفته‌اند و متأسفانه گروهى از دگرانديشان، آگاهانه و ناآگاهانه، با اعمال و رفتار و زبان و قلم خود به اين جريان كمك مى‌كنند.
‌‌ ما معتقديم امروز و در وضعيت كنونى جامعه ما ولايت فقيه، عمود خيمه اسلام است و حفظ و استحكام آن مايه حيات و رونق اسلام و احكام و ارزش‌هاى اسلامى در جامعه است؛ از اين‌رو بر آن شديم تا با تبيين اين نظريه و دفاع علمى و منطقى از آن و تنوير افكار عمومى و بويژه نسل جوان و نورسته كشورمان كه ممكن است آشنايى كم‌ترى با اين نظريه و كمّ و كيف آن داشته باشد، بخشى هر چند كوچك از وظيفه دينى و الهى خود را ادا نماييم. در اين نوشتار سعى ما بر اين بوده كه ضمن رعايت اتقان و استحكام علمى مباحث، از بكار بردن اصطلاحات و استدلال‌هاى فنى و پيچيده پرهيز كنيم تا مطالب براى افرادى كه كم‌تر با بحث‌ها و اصطلاحات حوزوى و علمى آشنا هستند قابل استفاده باشد و تلاش كرده‌ايم تا آن جا كه ممكن است از قلمى ساده و روان بهره بگيريم و از