صفحه ٣

نگاهی گذرا به نظریه ولایت فقیه

مؤلف: آیت‌الله محمدتقى مصباح یزدى

ناشر: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)

نوبت و تاریخ چاپ: سی‌ویکم؛ تابستان 1396

چاپ: نگارش

شمارگان : 1000

قیمت: 10000 تومان

 

دفتر مرکزی پخش: قم، خیابان شهداء، کوی 24، پلاک 38

تلفن و نمابر: 37742326 - 025

كلیه حقوق براى ناشر محفوظ است.

شابك: 9 ـ 67 ـ 6740 ـ 964-978