صفحه ١٩

جَهَنَّمَ خــلِدًا فِیهَا).(6)
دیگر اینکه خلود همیشه به معناى جاودانگى نیست بلکه گاه به معناى زمان بسیار طولانى مى آید; (ممکن است معناى دوم مجازى باشد که با قرینه آمده، یا یکى از معانى حقیقى این واژه باشد) در این صورت نشان مى دهد که مجازات و کیفر رباخواران اگر با ایمان از دنیا بروند بسیار طولانى است.
2. در آیه 276 سوره بقره که به دنبال آیه فوق آمده مى خوانیم: (یَمحَقُ اللّهُ الرِّبوا ویُربِى الصَّدَقـاتِ واللّهُ لایُحِبُّ کُلَّ کَفّار اَثیم).
این آیه نخست مى گوید: خداوند ربا را نابود مى کند و کمک به نیازمندان و انفاق در راه خدا را افزایش مى دهد. (یَمْحَقُ اللهُ الرِّبا وَیُرْبِى الصَّدَقات).
«یَمْحَقُ» از ریشه «مَحَقَ» به معناى «نقصان» یا «هلاکت» است وآخر ماه را از این جهت محاق مى گویند که هلال ماه به قدرى کوچک مى شود که ناپدید مى گردد.
در میان بزرگان اهل تفسیر گفتگوست که آیه فوق اشاره به نابودى درآمدهاى حاصله از ربا در این دنیاست، یا اشاره به بى ثمر بودن آنها در آخرت است هرچند در راه خدا انفاق شود و به وسیله آن کارهاى به ظاهر خیر انجام گردد؟
هر دو معنا مى تواند صحیح باشد، زیرا تجربه نشان داده که