صفحه ١٣

 و سپس تنظیم نمایم و مآخذى که احیاناً گفته نمى شد را بیابم و بعضى از توضیحات را بر آن بیفزایم و سپس به نظر استاد برسانم.(3)
و از آنجا که از استاد معظّم مرتب تقاضاى انتشار این مباحث مى شد، امر فرمودند که مباحث مذکور به شکل کنونى گردآورى و منتشر شود.
(رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ).(4)

قم ـ حوزه مقدسه علمیّه
ابوالقاسم علیان نژادى
20/5/76