صفحه ١٢

اِنْکَحْ وَ عَلَیْکَ بِذاتِ الدِّیْنَ تَرَبَتْ یَداکَ;(1)
ازدواج کن و بر تو است که به سراغ همسرى با ایمان و دیندار بروى که معیشت تو را افزایش مى دهد!
و گاه از زنان زیبایى که در خانواده اى آلوده و فاقد تربیت و ایمان پرورش یافته اند و بسیارى از مردم به خاطر جمال آنها از عیب هایشان به کلّى چشم مى پوشند تعبیر به سبزه ها (و گلهایى) که بر «مزبله» مى روید فرموده است; چنان که در حدیثى از پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)مى خوانیم روزى برخاست و در میان مردم خطبه خواند (تعبیر به «قامَ خَطِیباً» که در روایت آمده دلیل بر اهمّیّت موضوع، و ابتلاى قشر وسیعى از مردم به این مساله است) و فرمود:
اَیُّهَا النّاسُ اِیّاکُمْ وَ خَضْراءَ الدَّمَنِ;
مردم از گیاهان زیبایى که بر مزبله ها مى روید، پرهیز کنید!
شخصى پرسید:
اى رسول خدا!
وَ ما خَضراءُ الدَّمَنِ؟
گیاهى که به مزبله ها مى روید چیست؟
پیامبر(صلى الله علیه وآله) فرمود: