صفحه ٥٢

شروع کنند و اگر مى خواهند توسعه دهند، این کار را به تدریج انجام دهند; چرا که کشیدن بار چنین زندگى آسانتر است، و روح محبّت و دوستى و صفا و معنویّت در چنین زندگى ساده اى موج مى زند، و ارزشهاى والاى اخلاقى در زیر آوارهاى جهیزیّه سنگین دفن نمى شود.
ولى ما در جامعه شاهد آن هستیم که چگونه رقابتها و چشم هم چشمى ها، تجمّل پرستیها و خرافات و موهومات در این مسأله ساده نفوذ کرده است! گاه از سالیان دراز، هَمّ و غمّ پدر و مادر دختر تهیّه جهیزیّه است، حتّى از خوراک روز، و شام شب، باید بکاهند، تا یک جهیزیّه سنگین را تهیّه کنند، و به اصطلاح آبروى خود را حفظ کرده، و به پندار خود دخترشان را سربلند سازند!
در بسیارى از نقاط هنگام فرستادن جهیزیّه، طى یک نمایش مسخره و خنده دار قافله حاملان جهیزیّه با یک دنیا سروصدا به راه مى افتد، چنان جار و جنجالى برپا مى کنند که نه تنها همسایگان، بلکه تمام محل، و گاهى همه شهر با خبر شوند که فلان کس فلان مقدار جهیزیّه را براى دختر خود به خانه داماد فرستاده است، و این مایه فخر و مباهات آنها است!
در بعضى از مناطق هنگامى که قافله حمل جهیزیّه کار