صفحه ٩

و ناموزون باشد، دائم دستخوش تلاطم و ناهنجاریها است، و به سرعت از هم فرو مى پاشد و متلاشى مى شود.
بنابراین، مسأله تشکیل خانواده براساس الگوها و معیارها و ارزشهاى صحیح، از یکسو رابطه مستقیم و نزدیکى با حلّ مشکلات خانوادگى و نابسامانیهاى شخصى مردم دارد، و از سوى دیگر نیز پیوند روشنى با حلّ مشکلات اجتماعى دارد.
به همین دلیل براى تحکیم روابط عمومى و اجتماعى انسانها، باید قبل از هر چیز به فکر استحکام ریشه اصلى افتاد، و پایه هاى خانواده را بر شالوده قوى و محکم بنا نمود.
جالب این است که در روایات اسلامى تشکیل خانواده به ساختن یک بنا تشبیه شده، آن هم بنایى محبوب نزد خدا; چنان که در حدیثى از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)مى خوانیم:
ما بُنِىَ بَناءٌ فِى الاِسْلامِ اَحَبُّ اِلى اللّه مِنَ التَّزْوِیِج;(1)
بنایى در اسلام نزد خدا محبوبتر از تزویج نیست.
و نیز قابل توجّه اینکه قرآن سرچشمه آرامش و امنیّت را تشکیل زندگى صحیح خانوادگى مى شمرد، در آنجا که مى فرماید: