صفحه ٢٩

البتّه ضوابطى بر این گونه مراکز حاکم است که جلو سوءِ استفاده افراد ناباب و عوامل نفوذى را مى گیرد، و اگر این کار به شیوه صحیح و ظریفى گسترش یابد بسیارى از مشکلات همسریابى را حل خواهد کرد; ولى این نوع خواستگارى نیز خالى از نقص و عیب نیست.
به هرحال، نمى توان انکار کرد که هنوز در جوامع اسلامى ارزشهایى که بر مسأله خواستگارى چه از طرف دختر، و چه از طرف پسر، حاکم است، شکل اسلامى به خود نگرفته و در اکثر موارد بر محورهاى مادّى، و گاه حتّى بر محور امور موهوم و تخیّلى و دروغین و کاذب دور مى زند.
کمتر کسى را مى بینید که به هنگام خواستگارى دختر، به مال و ثروت پدر او، و مقدار جهیزیّه احتمالى، و طلا و جواهرات و درجه زیبایى و جمال او نیندیشد.
همچنین در مورد داماد اغلب مسأله شغل پردرآمد، مسکن ملکى، نفوذ اجتماعى پدر، اتومبیل و وسیله هاى نقلیّه گران قیمت و پر زرق و برق مورد توجّه قرار مى گیرد.
این روزها پایه هاى تحصیلى نیز مطرح است، امّا اغلب منظور پایه هاى مدرکى است که به دنبال آن امکان اشتغال و کار مطرح مى گردد، نه علم و سواد و فضل و دانش!
درعین حال نمى توان انکار کرد که هنوز هستند افرادى که