صفحه ٢٨

ازدواج با همسرى که داراى شرایط و مشخّصاتى چنین و چنان بوده باشد، اعلام مى دارند.
و عجیب نیست که مشخّصاتى که طرفین عنوان مى کنند، مجموعه اى از یک سلسله ارزشهاى صددرصد ظاهرى و مادّى باشد مانند طول قامت، وزن بدن، رنگ مو، رنگ پوست و چشم و میزان بهره مندى از زیبایى و جمال (البتّه به تشخیص خودشان) و مسایل دیگرى از قبیل علاقه به ورزش، و موسیقى و چیزهایى در این راستا; چرا که ارزشهاى معنوى نه تنها در این گونه جوامع حاکم نیست، بلکه گاهى آنها را ضدّ ارزش یا جزء خرافات مى شمرند و به باد سخریّه مى گیرند.
به تازگى نوع دیگرى از خواستگارى در میان قشرهاى مذهبى پیدا شده که مرکزى را براى مراجعه دختران و پسرانى که آماده ازدواج صحیح و سالم هستند، ترتیب مى دهند; در این مراکز که افرادى مطمئن و متعّهد و آگاه بر آن نظارت دارند، پرونده هاى محرمانه اى براى هر یک از خواستگاران تشکیل داده، و خصوصیّات معنوى و مادّى همسر مورد نظر آنها را به صورت کلّى ثبت مى کنند، و  به طبع هنگامى که تعداد افراد زیاد باشد هر کس به آسانى مى تواند فرد مورد نظر خود را پیدا کند.