صفحه ٢٠

فرزندان، همه زیر نظر شخص پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و به دستور و فرمان او صورت گرفت.
بنابراین، ازدواج مزبور به تمام معنا اسلامى بود، و تمامى ارزشهاى والاى اسلام در آن تجلّى داشت.
هدف این است که با طرح این مسأله، همراه و همگام با خوانندگان عزیز در مراحل مختلف تشکیل این خانواده نمونه سیر کنیم، و عصاره تعالیم اسلام و مفهوم زندگى صحیح خانوادگى را در آن ببینیم، و بعد وجدان خود را حاکم کنیم و کمى بیندیشیم و ببینیم اسلام اصیل و واقعى کدام است؟ و ما چگونه ایم؟ تربیت اسلامى چه مى گوید و تربیت ما مسلمانان امروز چگونه است؟
متأسّفانه گروهى از اسلام تنها به یک سلسله آداب سطحى قناعت کرده اند، و نماز و روزه و حجّى بى محتوا، و فاقد روح، و قرآنى خالى از تدبّر، و دعایى تهى از حضور قلب، و زیارتى به قصد سیاحت، انجام مى دهند، بى آنکه اسلام در عمق جانشان ریشه دوانده باشد.
به راستى مسأله تشکیل خانواده و ارزشهاى حاکم بر آن مى تواند محک خوبى براى شناخت مسلمانان راستین، از مسلمانان سطحى باشد.
همانها که دم از حجّ و نماز و روزه مى زنند، هنگام شوهر