صفحه ١٨

 شخص پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و با اِشراف کامل او تشکیل شده است، یعنى پیوند ازدواج على(علیه السلام) با بانوى اسلام، فاطمه زهرا(علیها السلام) تا براى مسلمانان اسوه و الگوى پرارزشى باشد.

ناصر مکارم شیرازى
10/9/1368